• 2.jpg
  • C1.JPG
  • May.jpg
  • nhua.jpg
  • Nx1.jpg
  • tn-cch-nhit3.jpg
  • xgo.jpg

Báo giá xà gồ hộp

Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng Báo giá xà gồ hộp bên công ty đang áp dụng.

Báo giá xà gồ hộp( vnd/cây 6m) có hiệu lực từ ngày 1/1/12017 cho tới khi có bảng báo giá mới

Vuông đen

0.9 ly

 1.0 ly

1.2 ly

1.4 ly

1.8 ly

2.0 ly

2.3ly

2.5 ly

2.8ly

3.0 ly

4.0 ly

12x12

33,500

39,800

48,100

               

14x14

36,650

44,000

53,350

59,650

             

16x16

41,000

49,550

59,950

69,400

             

20x20

49,850

60,650

73,300

82,450

             

25x25

60,950

74,450

90,100

101,500

             

30x30

71,900

88,250

106,750

120,700

155,400

           

40x40

93,950

116,000

140,050

158,800

204,900

           

50x50

 

143,750

173,350

196,900

254,400

291,900

334,800

362,600

406,700

439,504

 

60x60

 

171,700

213,450

246,450

311,250

347,250

398,450

432,800

482,950

524,128

 

75x75

 

 

255,900

305,850

366,900

432,000

496,100

538,700

601,600

653,024

 

90x90

 

 

302,700

337,350

435,900

513,300

588,800

641,150

715,450

776,448

1,159K

100x100

 

   

378,750

489,450

576,150

661,850

718,850

804,400

872,056

1,229K

H ộp chữ nhật đen

 

                   

10x20

41,600

50,000

60,400

               

13x26

49,250

59,600

71,950

82,150

             

20x40

75,900

88,250

106,750

120,700

             

25x50

89,400

109,100

131,650

149,200

             

30x60

115,050

129,800

156,700

177,850

229,650

263,700

         

40x80

140,050

173,350

208,800

240,150

306,750

348,450

396,600

429,800

487,056

521,128

 

50x100

 

214,900

258,750

297,300

381,000

433,200

492,450

535,700

607,288

650,024

 

60x120

 

255,850

307,950

338,550

453,900

516,600

586,800

638,150

722,656

773,448

1,159K

 70x140

 

   

426,450

516,450

604,350

697,400

754,250

855,944

915,072

1,269K

Vuông  kẽm

 0.9 ly

1.0 ly

1.2 ly

1.4 ly

1.8 ly

2.0 ly

2.3ly

2.5 ly

2.8ly

3.0 ly

4.0 ly

12x12

37,500

41,900

45,000

               

14x14

42,500

47,000

55,000

               

16x16

48,000

57,000

61,000

               

20x20

56,500

62,000

75,000

83,000

             

25x25

70,500

78,000

96,000

110,000

             

30x30

86,000

97,000

115,000

136,000

179,000

           

40x40

113,000

129,000

149,000

173,000

225,000

           

50x50

 

169,000

173,000

229,000

275,000

339,000

369,000

405,000

     

60x60

 

215,000

259,000

285,000

345,000

385,000

449,000

485,000

539,000

579,000

779,000

75x75

 

 

289,000

339,000

435,000

489,000

555,000

605,000

679,000

725,000

960,000

90x90

 

   

405,000

519,000

579,000

666,000

725,000

815,000

865,000

1,279K

100x100

 

   

449,000

579,000

650,000

739,000

799,900

896,000

961,000

1,399K

H ộp chữ nhật kẽm

 

                   

13x26

57,000

62,000

69,000

               

20x40

88,000

97,000

118,000

135,000

             

25x50

111,000

122,000

149,000

165,000

             

30x60

129,000

145,000

165,000

205,000

259,000

289,000

         

40x80

175,000

215,000

259,000

285,000

345,000

385,000

449,000

485,000

539,000

579,000

779,000

50x100

 

259,000

289,000

339,000

435,000

489,000

555,000

605,000

679,000

725,000

960,000

60x120

 

   

405,000

519,000

579,000

666,000

725,000

815,000

865,000

1,279K

 70x140

 

   

429,000

559,000

639,000

709,000

769,000

878,000

949,000

1,349K

Ghi chú:

* Giá trên bao gồm 10% thuế VAT, dung sai trọng lượng ± 5%.

* Miến phí vận chuyển trong Nội thành Sài Gòn với số lượng lớn

* Ngoài các quy cách thông dụng chúng tôi còn nhận đặt hàng theo quy cách yêu cầu với số lượng lớn.

* Để có thông tin chính xác hơn Quý khách  vui lòng liên hệ: Mr Tùng 0987.292.066 - Mr Thắng: 0909.764.268 hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.